ณกรณ์ กุลพิโมกข์.

การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย / ณกรณ์ กุลพิโมกข์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสายส่งปัญญาชน, 2551. - 61 หน้า : ภาพประกอบ.

9741650310 9789741650318


กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

KPT51.7 / .ณ24

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544