จาก 14 ถึง 6 ตุลา / จากสิบสี่ถึงหกตุลา บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2551.

ล. 1. จาก 14 ถึง 6 ตุลา -- ล. 2. ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองไทย 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519.

9789743497209 (ล. 1) 9789743497254 (ล. 2)


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2511-?
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519.

DS586 / .จ62 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544