การประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ... สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. - [นนทบุรี] : สำนัก, 2550- - เล่ม. - รายปี - 2550-


กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง --การจัดการ--การประเมินผล.

KPT1576 / .ย743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544