การประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ... สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. - [นนทบุรี] : สำนัก, 2550- - เล่ม. - รายปี - 2550-


กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง --การจัดการ--การประเมินผล.

KPT1576 / .ย743

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)