อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์.

เด็กไทยจมน้ำตายอันดับหนึ่ง : ภัยใกล้ตัวลูกที่พ่อแม่นึกไม่ถึง / อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รวบรวม ; เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่วแนว จำกัด, 2551. - 182 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740536932


การจมน้ำ -- ไทย.
ผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ -- ไทย.
เด็ก -- อัตราการตาย -- ไทย.
การจมน้ำ -- ไทย -- การป้องกัน.
อุบัติเหตุของเด็ก -- ไทย -- การป้องกัน.

HB1323.จ432ท9 / .อ365

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544