กฤษดา เกิดดี, 2509-

วิจารณ์หนังไทย : รวมบทวิพากษ์ภาพยนตร์ไทย 2540-2549 / รวมบทวิพากษ์ภาพยนตร์ไทย 2540-2549 กฤษดา เกิดดี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550. - 175 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747167771


ภาพยนตร์ไทย -- บทวิจารณ์.

PN1995 / .ก453

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544