ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

การฟ้องและการต่อสู้คดีเช็ค / โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ [และ พรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์]. - [ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2551] - 196 หน้า.

9789743761478


เช็ค -- ไทย -- คดี.
การฟ้องคดีอาญา -- ไทย.
คดีและการสู้คดี -- ไทย.

KPT939 / .ท32

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544