รวมกฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิต / [ผู้รวบรวม] E K S. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอเซียคิท แพ็คพริ้นท์ จำกัด, [2551] - 208 หน้า.

9789741657964


บัตรเครดิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
บัตรเครดิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT955.5.ส6 / ร54

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)