นวลทิพย์ ควกุล.

หลักเศรษฐศาสตร์ 2 : มหเศรษฐศาสตร์. - กรุงเทพฯ, บริษัทเยียร์บุ๊คพับลิชเชอร์ จำกัด, 2528. - 208 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


เศรษฐศาสตร์มหภาค.

HB180 / .น53

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544