นราทิพย์ ชุติวงศ์.

จุลเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์. - ม.ป.ท., 2525. - 388 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


เศรษฐศาสตร์จุลภาค.

HB180 / .น4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544