วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.

การประเมินเพื่อการพัฒนา = Assessment for development / Assessment for development วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : รัตนไตร, 2551. - v, 238 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742317621


การประเมินผลงาน.
การบริหารงานบุคคล.

HF5549.5.ง62 / ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544