ทิพย์ ทิพย์ชัยเมธา, 2468-

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micoreconomics) - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519. - 249 หน้า. กราฟ. ตาราง.


เศรษฐศาสตร์จุลภาค.

HB180 / .ท6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544