อุดม ทุมโฆสิต.

การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้ว / โดย อุดม ทุมโฆสิต. - กรุงเทพฯ : บริษัท แซท โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด, [2551?] - ธ, 562, [42] หน้า : ภาพประกอบ.

9789748134772


การปกครองท้องถิ่น.

JS78 / .อ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544