ทองเปลว ชลภูมิ, 2455-2492.

เศรษฐศาสตร์. - พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2489. - 2 เล่ม.


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ท5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544