กฎหมายสามัญประจำบ้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน / คณะบรรณาธิการ พิริยะ พยุหพรยาตรา, พนิดา อนันต์รัตนสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มายิก, [2551] - 143 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747487268


กฎหมาย -- ไทย.

KPT72 / .ก262

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544