วีระพงษ์ บุญโญภาส.

กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่ / โดย วีระพงษ์ บุญโญภาส. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551. - 153 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742034702


การขายโดยตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การตลาดขายตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
แชร์ลูกโซ่ -- ไทย.
อาชญากรรมทางธุรกิจ -- ไทย.

KPT3420.ข64 / ว646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544