มาตรฐานข้อมูล StatXML / ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2551 [2008] - 131 หน้า.


สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล.

QA276.4 / .ม634 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544