การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ / ผู้เขียน กาญจน์ วรกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นภดล ช.สรพงษ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550. - v, 724 หน้า. - รวมบทความทางวิชาการ ; ชุดที่ 6 . - รวมบทความทางวิชาการ (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ) ; ชุดที่ 6 .

9789747725391


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2460 / .ก943

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)