ธัญญาทิพย์ ศรีพนา.

เส้นทางหมายเลข 9 กับความมั่นคงไทย = The route no. 9 and Thai security / Route no. 9 and Thai security ธัญญาทิพย์ ศรีพนา เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551. - ก-ข, 39 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 50 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 50 .


การค้ายาเสพติด -- ไทย -- มุกดาหาร.


ไทย -- เขตแดน -- ลาว.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544