เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [วีดิทัศน์]. เมก้า เคลฟเวอร์. ชุด เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, 2550. - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - เมก้า เคลฟเวอร์ ; ชุด 3 . - เมก้า เคลฟเวอร์ ; ชุด 3. .

ความต้องการของระบบ: CPU Pentium 3 ขึ้นไป; SDRAM 128 MB ขึ้นไป; 1024x786 Pixel; CD-ROM 52X; Windows ME, XP, Vista.

ผู้อำนวยการผลิต วิทยา มิตรศรัทธา ; ดูแลการผลิต ขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ, สุวิทย์ ตราสุวรรณ์ ; บรรณาธิการ, ข้อมูล พารินธร พิมพ์พิพัฒน์ [และคนอื่น ๆ] ; ตัดต่อ วัชรินทร์ เวชกามา, ไพศาล บุญศรีพิรัตน์. ผู้อำนวยการผลิต วิทยา มิตรศรัทธา ; ดูแลการผลิต ขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ, สุวิทย์ ตราสุวรรณ์ ; บรรณาธิการ, ข้อมูล พารินธร พิมพ์พิพัฒน์ [และคนอื่น ๆ] ; ตัดต่อ วัชรินทร์ เวชกามา, ไพศาล บุญศรีพิรัตน์.

ผู้ดำเนินรายการ วีกลัด โบนิง (Wigald Boning), บาร์บารา เอลิกมันน์ (Barbara Eligmann)


วิทยาศาสตร์ -- การแข่งขัน.
วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง.
วิทยาศาสตร์ -- ปกิณกะ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544