อับดุลเลาะห์ ลออแมน, ต. 2550.

ปัตตานี : อดีต-ปัจจุบัน / อ. บางนรา. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2551. - 41, 229 หน้า : ภาพประกอบ.

เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการเรื่อง โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์ 28-29 พฤศจิกายน 2551 โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช.


ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์.
ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง.

DS588.ต9 / อ573

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544