สุทธิชัย หยุ่น, 2489-

ผิดจากนี้ไม่ใช่ "เรา" / สุทธิชัย หยุ่น. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2551. - 243 หน้า : ภาพประกอบ.

9789743196904


ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว.

PN4781 / .ส726

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)