สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอทางนิติวิธีสำหรับประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551. - ก-ฉ, 338 หน้า.


ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล -- ไทย.
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล -- อังกฤษ.
ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล -- ฝรั่งเศส.

KPT3895 / .ส74

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)