จิตฤดี วีระเวสส์.

กฎหมายลักษณะพยาน, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม, ว่าความและการถามพยาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย / สรุปย่อหลักกฎหมาย (พ.ศ. 2551-2552) : กฎหมายลักษณะพยาน (คดีแพ่งและคดีอาญา) (ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. ที่แก้ไขใหม่ล่าสุด โดยมีข้อเปรียบเทียบแบบมาตราต่อมาตรา ให้เห็นทั้งความเหมือนและความต่างอย่างชัดเจน สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย จิตฤดี วีระเวสส์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2551. - ก-ง, 245 หน้า.

9789743894732


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

KPT1672 / .จ628 2551ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544