พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2476-

เศรษฐทัศน์. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์, 2520 [1977] - 480 หน้า. ภาพประกอบ.

"...ศพ คุณหญิงเหรียญ ภาษาปริวัตร".

เศรษฐศาสตร์ (Economocs). - ความยืดหยุ่น (Elasticity). - สินค้าเศรษฐกิจ (Economic goods). - ตลาดปัจจัยการผลิต (Factor markets).


เหรียญ ภาษาปริวัตร, คุณหญิง, 2437-2522?
ภาษาปริวัตร (นาม)


เศรษฐศาสตร์.

HB54 / .พ2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544