ชิดชนก ราฮิมมูลา.

ใครจุดไฟใต้ [วีดิทัศน์] / ผู้ร่วมเสวนา ชิดชนก ราฮิมมูลา, โสภณ สุภาพงษ์ ; ผู้ดำเนินการเสวนา วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; [จัดโดย] สถาบันสหสวรรษ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - เสวนาประชาชน ชุด นายกทักษิณคือปัญหาของแผ่นดิน .

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.


ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)
นโยบายของรัฐ -- ไทย.


ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาเชื้อชาติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544