ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

การคลังเพื่อสังคม : จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2551. - xxxiii, 226 หน้า.

9789745980082


การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ1360.55 / .ด64 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544