ประมวล รุจนเสรี, 2482-

การเมืองหลังระบอบทักษิณ เสวนาประชาชน / [วีดิทัศน์] : ผู้ร่วมเสวนา ประมวล รุจนเสรี, บรรเจิด สิงคะเนติ, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ; ผู้ดำเนินการเสวนา วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; โดย เครือข่ายจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย ร่วมกับ สถาบันสหสวรรษ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-?

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544