วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495-

รวมปราศรัยเอาประเทศไทยของเราคืนมา [วีดิทัศน์] / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันสหสวรรษ, 2549. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.


การต่อสู้ทางการเมือง.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549.

CDG / .ว735ร54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544