คมสัน โพธิ์คง.

สาวไส้-- กกต. เสวนาประชาชน / [วีดิทัศน์] : ผู้ร่วมเสวนา คมสัน โพธิ์คง, วรินทร์ เทียมจรัส, การุณ ใสงาม ; ผู้ดำเนินการเสวนา วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; โดย เครือข่ายจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย ร่วมกับ สถาบันสหสวรรษ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.


การปฏิบัติโดยมิชอบ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544