ศุภชัย พานิชภักดิ์, 2489-

มองเศรษฐกิจและการลดค่าเงินบาท. - กรุงเทพฯ, อิมเมจ, 2527. - 259 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.

การควบคุมเศรษฐกิจไทย. - การแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณ. - การควบคุมสินเชื่อการอุปโภคบริโภค. - หนึ่งขวบปีแห่งการลดค่าเงินบาท : ได้อะไรบ้าง. - บทสัมภาษณ์จาก "ข่าวจัตุรัส".


เศรษฐศาสตร์.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HB53 / .ศ66

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544