สมเกียรติ วัฒนาศิริชัยกุล.

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ = National research project management / National research project management NRPM ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สมเกียรติ วัฒนาศิริชัยกุล หัวหน้าโครงการ ; วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ หัวหน้าทีมพัฒนา ; สรรควร สัตยมงคล, ณัฐพล จารุพัฒนะสิริกุล, ธีรพงษ์ ตัณฑศิลป์ ผู้พัฒนาระบบ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549. - ก-ข, 250 หน้า : ภาพประกอบ.

9743264078


วิจัย -- ไทย -- การจัดการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

Q180.ท9 / ส428

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544