วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495-

จุดเปลี่ยนประเทศไทย [วีดิทัศน์] / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันสหสวรรษ, [2550?] - 1 ซีดี-รอม (45 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-?

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544