คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย [กรมบัญชีกลาง]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2551. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

9789747710267 (ล. 1) 9789747710281 (ล. 2)


ค่ารักษาพยาบาล -- ไทย.
ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน.

JQ1746.ฮ13ส5 / ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544