อุดม เกิดพิบูลย์.

กัมพูชายุคใหม่ : วาระเศรษฐกิจและการเมือง / อุดม เกิดพิบูลย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : บริษัท โชตนาพริ้นท์, 2551. - 125 หน้า : ภาพประกอบ.

9789746723886


กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง.
กัมพูชา -- ภาวะเศรษฐกิจ.

DS554.3 / .อ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544