ธรรมนูญ โสภารัตน์.

สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Statistics for economists). - กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518. - 554, 48 หน้า. ภาพประกอบ. กราฟ. ตาราง.


สถิติ.
เศรษฐศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.

HA33 / .ธ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544