คาเฮน, อดัม.

วิธีสร้างปาฏิหาริย์เมื่อสถานการณ์ถึงทางตัน / Adam Kahane ; แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ. - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2551. - 222 หน้า.

แปลจาก: Solving tough problems : an open way of talking, listening, and creating new realities.

9789743484315


การบริหารความขัดแย้ง.
การแก้ปัญหา.
การสื่อสาร.

HM1126 / .ค657

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544