อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-

เพลงเพื่อแผ่นดิน / ผู้ประพันธ์บทเพลง อุกฤษ มงคลนาวิน ; บรรณาธิการ บุญพา มิลินทสูต. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551. - 47 หน้า.


เพลงไทย -- เนื้อร้อง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544