จิตฤดี วีระเวสส์.

สรุปย่อหลักกฎหมายล้มละลายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / สรุปย่อหลักกฎหมายล้มละลายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2551-2552) (แก้ไขและเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด) โดย จิตฤดี วีระเวสส์. - [ม.ป.ท.] : อภิโชติ, 2551. - [ก]-ฉ, 430 หน้า.

9789746039895


ล้มละลาย -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

KPT1942 / .จ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544