มุมมอง มุมคิด ทุนTalent Network Leadership & Change : ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave leader และนักบริหารระดับกลาง / สำนักงาน ก.พ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551. - 158 หน้า : ภาพประกอบ.

9789763241569


นักบริหาร -- การฝึกอบรม.
เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- การฝึกอบรม.
ความเป็นผู้นำ.
การพัฒนาองค์การ.
การปฏิรูประบบราชการ.
ทุนการศึกษา -- ไทย.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม.

JQ1746.ฮ13ฝ6 / ม744

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544