อยากทันสมัย สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย 2510-2530 / Keeping up modern Thai architecture 1967-1987 [รวบรวมโดย] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ = Keeping up : modern Thai architecture 1967-1987 / [compiled by] Thailand Creative & Design Center. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551. - 85 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

มีเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

9789741023820


สถาปัตยกรรม -- ไทย -- ประวัติ -- ศตวรรษที่ 20.
Architecture -- Thailand -- History -- 20th century.

NA1521 / .อ462

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544