สะพาน ; รวบบทความทางประวัติศาสตร์. - กรุงเทพฯ, 2520. - เล่ม.


ประวัติศาสตร์.


ไทย -- ประวัติศาสตร์.

DS572 / .จ67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544