เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ [วีดิทัศน์] / มูลนิธิชัยพัฒนา, คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; บทสารคดี วีระวัฒน์ พัฒนเจริญ. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด, [2550?] - 1 ซีดี-รอม (16 นาที, 48 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

ข้อมูล อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร ... [และคนอื่น ๆ] ข้อมูล อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร ... [และคนอื่น ๆ]


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.


ขยะและการกำจัดขยะ -- ไทย.
ของเสีย -- การบำบัด -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544