การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน : การประชุมทางวิชาการ ปี 2552, 29-30 มกราคม 2552 / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น. - [ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. - 626 หน้า : ภาพประกอบ.


การพัฒนาชนบท -- ไทย -- การประชุม.
สุขภาพ -- ไทย -- การประชุม.
ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- การประชุม.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การประชุม.

HN700.55.ก8 / ม565

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544