ทายาท ศรีปลั่ง.

จัดสรรงาน บริหารคน ในยุค-- โลกเปลี่ยน งานเปลี่ยน / ทายาท ศรีปลั่ง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2552. - 201 หน้า : ภาพประกอบ.

9789745185142


การบริหารงานบุคคล.
สัมฤทธิผลขององค์การ.
เทคนิคในการดำเนินการ.

HF5549 / .ท586

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544