สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

กบถแผ่นดิน : ปฏิบัติการยึด NBT รูปแบบสงครามกองโจรของกลุ่มพันธมิตรทำลายประชาธิปไตย / สมยศ พฤกษาเกษมสุข. - กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, [2551?] - 24 หน้า : ภาพประกอบ.


พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.


การเดินขบวน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544