พิณ / บุษกร สำโรงทอง ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 68 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740323358


พิณ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

MT654.พ6 / พ632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544