สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน = Sustaining long-term growth : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / [จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย]. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.


การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย -- การประชุม.
การแข่งขันระหว่างประเทศ -- การประชุม.
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ -- ไทย -- การประชุม.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- การประชุม.

HC445.ฮ9ศ7 / ม74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544