เปลว ปัทมา.

เข้าถึง เข้าใจผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลก / เปลว ปัทมา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2551. - 261 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740550075


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.

SB484.ท9 / ป745

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544