เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา.

การนำการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการเกษตร : การแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรม / เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - สุราษฎร์ธานี: โรงพิมพ์สุวรรณอักษร, 2551 [2008] - 220 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740452003


งานส่งเสริมการเกษตร.

S544 / .ก746 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544