วิทยากร เชียงกูล, 2489-

ปฏิวัติประชาธิปไตย เพื่อแก้ไขวิกฤติของชาติ / วิทยากร เชียงกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551. - 152 หน้า.

9789743032943


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ว6217

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544